www.mth-kolin.cz
home  |  sitemap  |  kontakty
Nacházíte se: mth-kolin.cz - Zajímavosti

18.6.2008  Radiátorový termostatický ventil


                  Bez tepla, jedné ze základních lidských potřeb , se náš organizmus neobejde.Avšak stejně tak, jako je mu nepříjemné , trpí-li zimou , nepříznivě na lidský organizmus působí i pobyt v přetápěném místě. Stejně citlivý je náš organizmus rovněž na velké výkyvy teploty. Proto je třeba nalézt vhodný kompromis v podobě udržované tepelné podoby. Jednou z možností , jak toho dosáhnout , jsou radiátorové ventily s termostatickými hlavicemi. Ty umožňují udržovat nastavenou teplotu v každé místnosti bez našeho zásahu s minimálními odchylkami při využití ostatních tepelných zisků mimo klasické vytápění . / vaření, žehlení, el. spotřebiče, sluneční záření ale i pobyt osob apod. /

                Na rozdíl od starších ručních kohoutů , které mají jen omezenou regulační schopnost , dokáže termostatický ventil sám ohlídat stálou teplotu v místnosti plynulou regulací  přívodu topné vody do našich radiátorů.  V termostatické hlavici radiátorového ventilu je vlnovec s malým množstvím média , které využívá jedno ze základních fyzikálních pravidel, kdy se teplem látky obvykle roztahují a chladem zase naopak svůj objem zmenšují. Jakmile se tedy v místnosti s termostatickou hlavicí zvýší teplota nad nastavenou mez , látka ve vlnovci  této hlavice zvětší svůj objem . Vlnovec pak při následném roztažení zatlačí kuželku ventilu tak , že se sníží nebo dokonce zastaví průtok topné vody do radiátoru v otopné soustavě. Jestliže se naopak v místnosti s termostatickou hlavicí ochladí , použité médium v hlavici zmenší svůj objem , což vede ke smrštění vlnovce a následně k uvolnění kuželky ventilu tak, aby mohla do radiátoru opět protékat topná voda a ohřívat tak místnost. Všechno probíhá automaticky a plynule. O udržení tepelné pohody v místnostech se proto  nemusíme starat

                Je pravdou ,že snížit intenzitu vytápění  můžeme v případě přetápění u ručního ventilu / pokud je funkční / také sami . Pak ale dochází k nepříjemným výkyvům teploty v místnosti. Obvykle zapomeneme na vypnutý radiátor a připomene nám to až citelné ochlazení v místnosti..Termostatický ventil zabezpečí stálou teplotu. Navíc je ruční regulace možná pouze v případě naší  přítomnosti v domácnosti.  Pokud ráno odchází celá rodina do školy a zaměstnání , nemůžeme u ručního ventilu vypnout vytápění , místnost by příliš prochladla. Termostatický ventil dokáže automaticky reagovat na změny oslunění v průběhu dne i na chod  domácích elektrospotřebičů  / např. lednice / , které mohou kdykoliv v průběhu dne vyzařovat do místnosti další teplo.

Měli bychom si pamatovat , že snížením teploty o 1 C  můžeme ušetřit  6-7 %  nákladů na vytápění. 

Jak vidíme,  termostatický radiátorový ventil není zbytečností do naší domácnosti , jak se buhužel někteří z neznalosti  věci ještě domnívají.


Novinky a aktuality

18.09.2017 Informace k zahájení dodávky tepla v lokalitě VS 12 - ul. Roháčova - VS 6

Informace k zahájení dodávky tepla v lokalitě  VS 12 - ul. Roháčova -  VS 6.

Z důvodu rekonstrukce rozvodů tepla v dané lokalitě bude vytápění  zahájeno podle následujícího časového harmonogramu :    

Lokalita VS 12  - čp. 387,388,391,392

-  od 18.9. 2017 ruční provoz   

         20.9.2017 automatický provoz     

Lokalita VS 6 – čp.345-6,347,348,350-2,353-5,356-7,358-9,

360-1,362-3,364-5,366-7,373-4,378-9,691-2,

693-4,695-6,710-16,727-33

–  od 19.9. 2017 ruční provoz   

         20.9.2017 automatický provoz    

Bohužel se nepodařilo zahájit vytápění dříve z důvodu časového posunu dodávek prací,  za což se omlouváme a děkujeme za pochopení.

MTH Kolín

 


více informací...

Nonstop havarijní služba

havarijní služba

Rychlý kontakt

Městské tepelné hospodářství
Kolín, spol. s r.o.

ulice Klenovecká čp. 597, Kolín II,
PSČ 280 02

Tel.:  +420 321 724 229
Fax.: +420 321 717 126
E-mail: mth@mth-kolin.cz
WWW: www.mth-kolin.cz 

 

 Teplárenské sdružení