www.mth-kolin.cz
home  |  sitemap  |  kontakty
Nacházíte se: mth-kolin.cz - Novinky

04.6.2015  TSČR podpořilo výzvu vládě k revizi opatření nutných pro plnění cílů energetické účinnosti


Česká republika se v návaznosti na směrnici o energetické účinnosti (EED) zavázala do roku 2020 uspořit prostřednictvím alternativního schématu celkem 48PJ energie v konečné spotřebě. Je nutné využít všech nástrojů, které má v současné době Česká republika k dispozici, aby bylo tohoto plánu dosaženo.

Domníváme se, že potenciál pro smysluplnou a nákladově efektivní politiku zlepšování energetické účinnosti v České republice nepochybně existuje. Za minimální, nezbytný a nutný první krok považujeme přiměřené (pře)nastavení podmínek naplňování EED, účelné využití maxima dostupných prostředků z ESIF 2014–2020 a urychlené zahájení čerpání evropských prostředků pro naplnění cílů v oblasti energetické účinnosti.

Vyzýváme Vládu České republiky, aby při respektování jí schváleného NAPEE - III neprodleně zahájila otevřenou a odbornou diskusi ve věci nastavení a zacílení připravovaných výzev a dalších programových nástrojů a politik, hodnotících kritérií a metodik.

 

Správné nastavení potřebných opatření výrazným dílem přispěje k maximálnímu čerpání prostředků alokovaných do oblasti energetické účinnosti. Bez okamžité nápravy ze strany Vlády ČR bude Česká republika nucena přijmout obligatorní schéma úspor, které je dle dopadových analýz pro ekonomiku České republiky nákladově desetkrát vyšší oproti stávajícímu postupu s využitím evropských fondů, a projeví se růstem cen energií pro domácnosti i firmy. 

 

Zdroj: www.tscr.cz 


Novinky a aktuality

18.07.2017 Oznámení
Dáváme Vám na vědomí, že z důvodu oprav na rozvodu potrubí tepelné energie, bude ve čtvrtek 20. července 2017 přerušena dodávka teplé vody do objektu Moravcova 851-856.

Nonstop havarijní služba

havarijní služba

Rychlý kontakt

Městské tepelné hospodářství
Kolín, spol. s r.o.

ulice Klenovecká čp. 597, Kolín II,
PSČ 280 02

Tel.:  +420 321 724 229
Fax.: +420 321 717 126
E-mail: mth@mth-kolin.cz
WWW: www.mth-kolin.cz 

 

 Teplárenské sdružení