www.mth-kolin.cz
home  |  sitemap  |  kontakty
Nacházíte se: mth-kolin.cz - Novinky

18.6.2008  Dokončení přestavby CZT v lokalitě Kolína II.


Pátou etapou byla  v letošním roce úspěšně dokončena přestavba centrálního zásobování teplem v lokalitě v Kolíně II , která byla zahájena již v roce 2003.   Jednalo se o modernizaci systému zásobovaní teplem doporučené energetickým auditem, která spočívala v propojení okrsků výměníkových stanic č. 7,10,13,16,17 a přechodem na dvoutrubkový teplovodní systém s osazením domovních předávacích stanic. Zvýšil se tím komfort dodávky, neboť úprava parametrů vytápění a ohřevu teplé vody se nyní provádí dle potřeb jednotlivých objektů. Hlavní předávací stanicí zůstala VS 16 v ul. Na Magistrále, která byla rekonstruována na vyšší výkon. Tímto řešením odpadly úseky původního parního rozvodu, což vedlo především ke snížení tepelných ztrát. Součástí této modernizace bylo i připojení nové bytové výstavby v lokalitě pod vodárnou. Celá soustava zahrnuje více jak 2 tis. bytů a 10 nebytových provozoven. Bylo osazeno téměř 60 domovních stanic a položeno 1,5 km nového předizolovaného potrubí, a to s minimálním omezením dodávek.  Aby veškerý provoz této lokality a údaje o spotřebách mohly být sledovány s centrálního dispečinku MTH, bylo nataženo celkem 6 km kabelů. Celkové investiční náklady činily částku 20 mil.Kč při použití nejmodernějších prvků v oblasti topenářké techniky. Již dnes se nám potvrzuje, že jsme vykročili správným směrem.

Novinky a aktuality

18.09.2017 Informace k zahájení dodávky tepla v lokalitě VS 12 - ul. Roháčova - VS 6

Informace k zahájení dodávky tepla v lokalitě  VS 12 - ul. Roháčova -  VS 6.

Z důvodu rekonstrukce rozvodů tepla v dané lokalitě bude vytápění  zahájeno podle následujícího časového harmonogramu :    

Lokalita VS 12  - čp. 387,388,391,392

-  od 18.9. 2017 ruční provoz   

         20.9.2017 automatický provoz     

Lokalita VS 6 – čp.345-6,347,348,350-2,353-5,356-7,358-9,

360-1,362-3,364-5,366-7,373-4,378-9,691-2,

693-4,695-6,710-16,727-33

–  od 19.9. 2017 ruční provoz   

         20.9.2017 automatický provoz    

Bohužel se nepodařilo zahájit vytápění dříve z důvodu časového posunu dodávek prací,  za což se omlouváme a děkujeme za pochopení.

MTH Kolín

 


více informací...

Nonstop havarijní služba

havarijní služba

Rychlý kontakt

Městské tepelné hospodářství
Kolín, spol. s r.o.

ulice Klenovecká čp. 597, Kolín II,
PSČ 280 02

Tel.:  +420 321 724 229
Fax.: +420 321 717 126
E-mail: mth@mth-kolin.cz
WWW: www.mth-kolin.cz 

 

 Teplárenské sdružení