www.mth-kolin.cz
home  |  sitemap  |  kontakty
Nacházíte se: mth-kolin.cz - Novinky

18.6.2008  Dokončení přestavby CZT v lokalitě Kolína II.


Pátou etapou byla  v letošním roce úspěšně dokončena přestavba centrálního zásobování teplem v lokalitě v Kolíně II , která byla zahájena již v roce 2003.   Jednalo se o modernizaci systému zásobovaní teplem doporučené energetickým auditem, která spočívala v propojení okrsků výměníkových stanic č. 7,10,13,16,17 a přechodem na dvoutrubkový teplovodní systém s osazením domovních předávacích stanic. Zvýšil se tím komfort dodávky, neboť úprava parametrů vytápění a ohřevu teplé vody se nyní provádí dle potřeb jednotlivých objektů. Hlavní předávací stanicí zůstala VS 16 v ul. Na Magistrále, která byla rekonstruována na vyšší výkon. Tímto řešením odpadly úseky původního parního rozvodu, což vedlo především ke snížení tepelných ztrát. Součástí této modernizace bylo i připojení nové bytové výstavby v lokalitě pod vodárnou. Celá soustava zahrnuje více jak 2 tis. bytů a 10 nebytových provozoven. Bylo osazeno téměř 60 domovních stanic a položeno 1,5 km nového předizolovaného potrubí, a to s minimálním omezením dodávek.  Aby veškerý provoz této lokality a údaje o spotřebách mohly být sledovány s centrálního dispečinku MTH, bylo nataženo celkem 6 km kabelů. Celkové investiční náklady činily částku 20 mil.Kč při použití nejmodernějších prvků v oblasti topenářké techniky. Již dnes se nám potvrzuje, že jsme vykročili správným směrem.

Novinky a aktuality

17.01.2018 Oznámení - přerušení dodávky teplé vody Žižkova ul.dne 18.1.2018

 Dáváme Vám tímto na vědomí, že z důvodu opravy vzniklé závady na VS 12 Žižkova ul. bude přerušena dodávka  teplé vody do Vašeho objektu dne 18.1.2018 a to od 8 - 12 hodin

Týká se následujících objektů :

Žižkova 383,384,358,386.

Děkujeme za pochopení.

MTH Kolín, s.r.o. 


Nonstop havarijní služba

havarijní služba

Rychlý kontakt

Městské tepelné hospodářství
Kolín, spol. s r.o.

ulice Klenovecká čp. 597, Kolín II,
PSČ 280 02

Tel.:  +420 321 724 229
Fax.: +420 321 717 126
E-mail: mth@mth-kolin.cz
WWW: www.mth-kolin.cz 

 

 Teplárenské sdružení